Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Campaign Management System

Campaign Management System

There are no translations available.

Campaign Management System được xây dựng trên nền tảng giải pháp Marketing chính xác (Precision Marketing) nhằm giúp các doanh nghiệp và nhà mạng thu thập và phân tích dữ liệu đa chiều dựa trên hành vi của khách hàng. Giải pháp cho phép những thông điệp truyền thông được truyền tải đến đúng đối tượng khách hàng, tại đúng thời điểm, với tính hiệu quả cao nhất.

Lợi ích:

  • Tối ưu hóa hiệu quả và chi phí truyền thông
  • Tăng trưởng thị phần và doanh thu khách hàng
  • Giảm tỷ lệ khách hàng rời bỏ dịch vụ
Tính năng nổi bật:
  • Hồ sơ khách hàng đa chiều
  • Phân nhóm khách hàng siêu vi
  • Chiến dịch truyền thông cá nhân hóa, định hướng đối tượng
  • Chiến dịch lựa chọn theo thời gian thực, dựa trên các phân tích tức thời
  • Hệ thống báo cáo chi tiết có sẵn và theo yêu cầu

 

You are here: Campaign Management System