Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Dịch vụ Đào tạo

Dịch vụ Đào tạo

There are no translations available.

Cung cấp gói dịch vụ đào tạo nghiệp vụ và vận hành CC. Việc đầu tư cho đào tạo nhân viên các kỹ năng giao tiếp với khách hàng qua điện thoại là vô cùng quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp. Các gói dịch vụ có thể bao gồm: kỹ năng chăm sóc khách hàng qua Contact center, kỹ năng bán hàng qua Contact Center.

 

You are here: Dịch vụ đào tạo