Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Dịch vụ báo đổi số điện thoại

Dịch vụ báo đổi số điện thoại

There are no translations available.

 

Trong thực tế việc mất số điện thoại, đổi số điện thoại nhằm các mục đích khách nhau diễn ra thường xuyên, khi đó việc thông báo cho toàn bộ bạn bè, người thân, khách hàng số mới đổi là một vấn đề được đặt ra và dịch vụ thông báo đổi số tự động đã giải quyết được vấn đề trên:

  • Dịch vụ tự động thông báo cho người nào gọi đến một số điện thoại đã bị thay đổi. Nội dung câu thông báo là tuỳ chọn theo ý của người quản trị hệ thống, có thể bao gồm các thông tin: Số máy cũ, số máy mới, thời gian đổi.
  • Thông tin đổi số được cập nhật sẵn trong cơ sở dữ liệu của hệ thống.
  • Thuê bao khi đổi số có thể đăng ký với nhà cung cấp để thông báo đổi sang số mới khi có người gọi đến số cũ
  • Hình thức cung cấp dịch vụ theo khoảng thời gian: ngày, tháng.
  • Hệ thống cung cấp công cụ để chuyển đổi cơ sở dữ liệu đổi số phục vụ cho dịch vụ hoạt động
  • Việc thông báo kết quả cho khách hàng có thể qua các kênh khác nhau thông qua thoại truyền thống hoặc tin nhắn SMS

 

 

You are here: Dịch vụ Báo đổi số điện thoại