Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Dịch vụ báo điểm thi

Dịch vụ báo điểm thi

There are no translations available.

Là dịch vụ cung cấp thông tin kết quả thi (tốt nghiệp phổ thông, đại học,…) thông qua thoại. Khách hàng có thể đặt lệnh xem trước điểm thi qua thoại hoặc các hình thức như SMS, web, chat, email, hệ thống sẽ nhận lệnh và xếp thứ tự ưu tiên để trả lời tự động trở lại theo hình thức mà người dùng đã chọn. Khi có kết quả điểm thi, hệ thống tự động gọi điện (phone) thông báo điểm. Sơ lược kịch bản của dịch vụ khi khách hàng gọi vào đầu số dịch vụ:

  • Nhánh 1: chọn khu vực

Nhánh 1 :chọn trường:

Nhánh 1: nhập số báo danh

  • Nhánh 2: gặp điện thoại viên

Nhánh 2 : gặp điện thoại viên

Nhánh 2 : gặp điện thoại viên

Tất cả các lựa chọn đều có nhánh gặp điện thoại để khách hàng luôn đạt kết quả cuối cùng khi gặp khó khăn. Thứ tự đọc các trường sẽ phụ thuộc vào độ ưu tiên. Độ ưu tiên phụ thuộc vào ngày cập nhật kết quả của trường, số lượng kết nối...You are here: Dịch vụ Báo điểm thi