Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Dịch vụ chăm sóc khách hàng miễn phí

Dịch vụ chăm sóc khách hàng miễn phí

There are no translations available.

Là dịch vụ cho phép người gọi ở nhiều nơi khác nhau gọi đến nhiều số đích khác nhau trên toàn lãnh thổ Việt Nam thông qua một số dịch vụ 1800 thống nhất trên cả nước mà không phải chịu cước cuộc gọi.

Lợi ích dịch vụ:

Đối với doanh nghiệp đăng ký thuê bao dịch vụ 1800:
•    Là công cụ hữu hiệu phục vụ cho công tác chăm sóc khách hàng; khuyến khích khách hàng gọi đến số dịch vụ 1800 để doanh nghiệp tư vấn, giới thiệu sản phẩm và hỗ trợ khách hàng.

•    Giúp doanh nghiệp khẳng định tính chuyên nghiệp và xây dựng thương hiệu với số điện thoại dễ nhớ và duy nhất trên toàn quốc.

•    Doanh nghiệp không cần thay đổi số điện thoại chăm sóc khách hàng trong truờng hợp thay đổi địa chỉ văn phòng hay có nhiều trung tâm chăm sóc khách hàng ở nhiều nơi khác nhau.

Đối với người sử dụng dịch vụ 1800:
•    Không phải trả tiền cước cho cuộc gọi.

•    Có thể gọi tại bất kỳ nơi nào trên toàn quốc mà chỉ cần nhớ một số dịch vụ (không cần mã vùng).

You are here: Dịch vụ Chăm sóc khách hàng miễn phí