Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Dịch vụ Outbound

Dịch vụ Outbound

There are no translations available.

Một trong những dịch vụ Outbound phổ biến là dịch vụ nhắc nợ cước:

Sử dụng nguồn dữ liệu từ hệ thống tính cước, thu nợ bên ngoài bao gồm thông tin thuê bao, thông tin cước hàng tháng, cước phải trả hiện tại, nợ …

Danh sách thuê bao nợ cước được cập nhật tự động hoặc nhân công vào database theo định kỳ. Thông thường hệ thống sẽ kết nối tự động với hệ thống tính cước thông qua module Billing Interface

Dịch vụ cung cấp giao diện Thiết lập kịch bản nhắc nợ, lời thông báo nợ tới thuê bao

Điều kiện/thời gian đặt nhắc nợ và nội dung thông báo do quản trị thiết lập theo nhu cầu

Tần suất tổng hợp số liệu nhắc nợ theo khoảng thời gian hoặc thời điểm thiết lập

Ngoài ra các dịch vụ chủ động outbound bao gồm tài khoản quá hạn, các dịch vụ chúc mừng sinh nhật của các khách hàng trung thành…

 

You are here: Dịch vụ Outbound