Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Dịch vụ quà tặng âm nhạc

Dịch vụ quà tặng âm nhạc

There are no translations available.

  • Dịch vụ cho phép người dùng lựa chọn một bài hát và một lời nhắn để gửi tới số điện thoại khác vào một thời gian chủ định
  • Các bài hát được nhà cung cấp dịch vụ cập nhật sẵn trong một kho dữ liệu
  • Dịch vụ cho phép khách hàng quay số vào dịch vụ để tra cứu và nghe thử các bài hát theo các thể loại, tác giả,…
  • Khả năng tra cứu của dịch vụ là nhanh tối đa để khách hàng có thể tìm thấy ngay bài  hát mình cần, dịch vụ cho phép khách hàng tìm kiếm theo nhiều dạng và ở mọi độ sâu của cây dịch vụ như: tìm theo mã bài hát, tìm theo tên bài hát, tìm theo tên tác giả, ca  sĩ thể hiện. Kết quả tìm kiếm nếu thấy nhiều hơn một bài thì dịch vụ sẽ tự động đọc các  thông tin cụ thể của từng bài hát để khách hàng có thể chọn ngay bài mình cần.
You are here: Dịch vụ quà tặng âm nhạc