Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Dịch vụ Tổng đài Tư vấn

Dịch vụ Tổng đài Tư vấn

There are no translations available.

Chăm sóc khách hàng là yếu tố thiết yếu để tạo uy tín kinh doanh trên thương trường và là mối quan tâm hàng đầu của mọi doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Dịch vụ tư vấn là con đường hiệu quả nhất để giới thiệu, quảng bá sản phẩm và hỗ trợ sau bán hàng.

Các dịch vụ này thể hiện cho sự hoạt động của tính năng ACD để hệ thống để phân phối cuộc gọi đến các Agent, mỗi số dịch vụ sẽ có 1 nhóm Agent chuyên trách. Các chức năng cơ bản:


•    Khách hàng có thể liên lạc và nhận kết quả trả về với dịch vụ tư vấn thông qua hình thức hệ thống chuyển tiếp đến ĐTV, nhân viên tư vấn.

•    Chuyển tiếp cuộc gọi: hệ thống phân phối cuộc gọi khách hàng đến các ĐTV một cách thông minh theo các tiêu chí khác nhau: Đối tượng khách hàng, kỹ năng Agent, thời gian chờ, tính chất cuộc gọi…

•    Quản lý các phiên làm việc của Agents: quản lý trạng thái làm việc và nghiệp

•    vụ của các Agent một các trực quan trong quá trình hỗ trợ khách hàng

•    Hiển thị thông tin cuộc gọi

You are here: Dịch vụ Tổng đài Tư vấn