Dealer Management Solution

Dealer Management là một giải pháp giúp kết nối các sản phẩm, dịch vụ với hệ thống mạng lưới phân phối gồm các tổng đại lý, đại lý, bán hàng trực tiếp... để quản lý, thúc đẩy và bán sản phẩm dịch vụ mà nhà mạng viễn thông và các doanh nghiệp cung cấp.

Lợi ích:

Đối với các đại lý:

 • Hỗ trợ quá trình kinh doanh  sản phẩm, dịch vụ hiệu quả
 • Thuận tiện tra cứu thông tin khách hàng
 • Quản lý và chăm sóc khách hàng dễ dàng
 • Đối soát doanh thu với doanh nghiệp, nhà mạng và nhận hoa hồng chính xác

Đối với bên cung cấp dịch vụ:

 • Có thể triển khai đa dạng kênh và phương thức bán hàng
 • Được hỗ trợ các quy trình trước, trong và sau bán hàng
 • Dễ dàng trong quản lý sản phẩm, dịch vụ và khách hàng
 • Cập nhật báo cáo bán hàng đầy đủ và nhanh chóng
Tính năng nổi bật:
 • Quản lý tài khoản, phân quyền người dùng
 • Quản lý sản phẩm, dịch vụ
 • Quản lý chính sách
 • Quản lý doanh thu, hoa hồng
 • Báo cáo, thống kê

 

 

You are here Dealer Management Solution