Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

IP Contact Center

IP Contact Center

  • PDF
There are no translations available.

Với Giải pháp Tổng đài Chăm sóc khách hàng trên nền IP (IP Contact Center), các doanh nghiệp tương tác với khách hàng của họ trên mọi phương tiện: điện thoại, email, văn bản, tin nhắn SMS. Công nghệ của VIVAS  xử lý tất cả các kênh truyền thông đa phương tiện, các yêu cầu được định tuyến tới các ứng dụng Trả lời tự động, hoặc các Điện thoại viên phù hợp. Tổng đài chăm sóc khách hàng cho phép các doanh nghiệp để tận dụng đầu tư hiện có của họ.