Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

IP Contact Center

IP Contact Center

  • PDF
There are no translations available.

Với Giải pháp Tổng đài Chăm sóc khách hàng trên nền IP (IP Contact Center), các doanh nghiệp tương tác với khách hàng của họ trên mọi phương tiện: điện thoại, email, văn bản, tin nhắn SMS. Công nghệ của VIVAS  xử lý tất cả các kênh truyền thông đa phương tiện, các yêu cầu được định tuyến tới các ứng dụng Trả lời tự động, hoặc các Điện thoại viên phù hợp. Tổng đài chăm sóc khách hàng cho phép các doanh nghiệp để tận dụng đầu tư hiện có của họ.


Các đặc tính nổi trội

Tối đa hóa giá trị của mỗi cuộc gọi

  • Cung cấp dịch vụ với chất lượng ổn định và có tính cá nhân hóa cao qua nhiều kênh khác nhau cho phép trung tâm chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp có được những khách hàng trung thành và tạo ra nhiều cơ hội bán hàng hơn.

Nâng cao hiệu quả

  • Hỗ trợ các Đại thoại viên xử lý tất cả các contact của khách hàng trong và ngoài nước một cách nhanh chóng và chính xác.

Đảm bảo đầu tư

  • Đảm bảo các nguồn đầu tư của doanh nghiệp được tận dụng một cách tối ưu hóa và giảm thiểu nhu cầu nguồn lực gia tăng.

 

 

Last Updated on Wednesday, 21 September 2011 10:18

You are here: Tổng đài Chăm sóc Khách hàng IP