Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Mobile Marketing

Mobile Marketing

There are no translations available.

Giải pháp tiếp thị trên Di động cho phép doanh nghiệp lựa chọn quảng cáo trên mọi loại màn hình một cách sáng tạo và tạo ra chiến dịch quảng cáo dựa trên sở thích của khách hàng mục tiêu giúp tối đa hóa giá trị của quảng cáo, cơ hội quảng cáo và sức mạnh của  các phương tiện truyền thông.

Bản chất ngày càng phổ biến của Internet và các thiết bị thông minh thúc đẩy "không gian quảng cáo cá nhân" mới, mở ra cánh cửa mới cho nhà quảng cáo cũng như chính cá nhân người dùng cuối. Giải pháp tiếp thị trên di động của VIVAS tập hợp và tạo ra các cơ hội quảng cáo trên nhiều màn hình cũng như các ưu đãi, các thông tin cần thiết về cá nhân..

Các tính năng nổi trội và lợi ích

  • Đối với người tiêu dùng: người tiêu dùng là trung tâm của hệ thống. Các quảng cáo được gửi tới Người tiêu dùng một cách có tổ chức và tương tác với các thương hiệu thông theo một cách hoàn toàn mới. Thực tế, người tiêu dùng nhận được quảng cáo vừa là một  thông tin vừa là hình thức giải trí.
  • Đối với nhà cung cấp Dịch vụ : Nhà cung cấp nội dung cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng và định nghĩa ra các "không gian quảng cáo cá nhân ". Không gian này sẽ trở thành dịch vụ "AdFriendly". Dịch vụ này sẽ  chọn quảng cáo thích hợp vào đúng thời điểm thích hợp cho đúng người trong không gian quảng cáo.
  • Nhà quảng cáo: Các nhà quảng cáo đăng ký và tiến hành chiến dịch quảng cáo, bao gồm cả việc cung cấp các tài liệu quảng cáo. Nhà quảng cáo thay mặt cho các chủ thương hiệu, những người muốn lợi ích của các dịch vụ phương tiện truyền thông mới như một không gian quảng cáo hiệu quả cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ.
  • Môi giới: môi giới bán không gian quảng cáo của dịch vụ AdFriendly. Họ thay mặt cho nhà cung cấp dịch vụ. Môi giới quảng bá các dịch vụ AdFriendly tới  các nhà quảng cáo. Vai trò của Môi giới là làm sao không gian quảng cáo nào cũng được sử dụng một cách hiệu quả.

 

 

You are here: Quảng Cáo Di Động