Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Tiện Ích Di Động

Tiện Ích Di Động

There are no translations available.

Hãy tận hưởng cuộc sống với các dịch vụ tiện ích qua mạng di động mà VIVAS mang lại:

  • Dịch vụ tổng đài tư vấn
  • Dịch vụ báo điểm thi
  • Dịch vụ hộp thư thoại - voice mail
  • Dịch vụ báo đổi số điện thoại
  • Dịch vụ outbound
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng miễn phí
  • Dịch vụ IVVR
  • Dịch vụ hướng dẫn qua web
  • Dịch vụ tư vấn chuyên gia

 

You are here: Dịch vụ Tiện ích Di động