SMS Brandname

Dịch vụ tin nhắn thương hiệu (SMS Brandname) giúp doanh nghiệp triển khai các chiến dịch quảng cáo, chăm sóc khách hàng đến hàng triệu người trong một khoảng thời gian ngắn. Thương hiệu của doanh nghiệp sẽ tiếp cận đến khách hàng một cách nhanh nhất.

  • Trên 200 khách hàng và đại lý với hơn 3.000 Brandname
  • Gửi đi 15.000.000 – 20.000.000 SMS/tháng
  • Một số khách hàng tiêu biểu


Tiện ích di động

You are here SMS Brandname