SMS Marketing Solution

SMS Marketing là giải pháp marketing thông qua tin nhắn, qua đó thương hiệu của doanh nghiệp và tổ chức sẽ hiển thị ở phần người gửi tin nhắn, thay cho cách hiển thị đầu số thông thường. Hiện tại, giải pháp cho phép gửi tin nhắn chăm sóc khách hàng và tin nhắn quảng cáo.

Lợi ích:

  • Tăng nhận diện thương hiệu doanh nghiệp
  • Nâng cao hiệu quả các chiến dịch truyền thông
  • Tối ưu hóa chi phí cho doanh nghiệp
Tính năng nổi bật:
  • Quản lý chiến dịch
  • Quản lý đại lý
  • Kiểm tra dữ liệu lịch sử
  • Quản lý thương hiệu
  • Hệ thống báo cáo chi tiết

 

You are here SMS Marketing Solution