Cam kết mang lại thành công cho khách hàng thông qua việc cung cấp những giải pháp công nghệ tối ưu. Chúng tôi đảm bảo khách hàng có thể thu được lợi ích lớn nhất từ việc đầu tư vào công nghệ, mở rộng thị trường và nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động.

Các giải pháp của VIVAS bao gồm các khối chức năng khác nhau được tích hợp một cách linh hoạt. Kiến trúc này có khả năng mở rộng và nâng cấp theo yêu cầu, mang lại nhiều lựa chọn, đáp ứng nhu cầu và ngân sách khác nhau của doanh nghiệp tùy theo từng thời điểm.

 

Nhóm giải pháp số 1 - Giải pháp cung cấp dịch vụ:

  • Content Delivery Network
  • Wi-Fi Service Management Platform
  • OTT Communication Platform
  • Multimedia Streaming Platform
Nhóm giải pháp số 2 - Giải pháp phát triển kinh doanh:
  • Dealer Management Solution
  • SMS Marketing Solution
  • Campaign Management System

 

You are here Giải pháp