Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Tin nóng bóng đá và kết quả trận đấu

Tin nóng bóng đá và kết quả trận đấu

There are no translations available.


Hệ thống tự động kết nối vào 1 hoặc 1 số website thể thao trên internet để cập nhật kết quả thi đấu hoặc tin tức mới về máy chủ.

Khách hàng gọi vào số dịch vụ hoặc chọn phân nhánh trên cây dịch vụ của Audio Text, thông qua công nghệ “chuyển chữ thành lời” (TTS), hệ thống sẽ đọc tiêu đề các tin nóng, khách hàng chọn số của tin nào thì hệ thống đọc tin ấy cho khách hàng.

You are here: Tin nóng bóng đá và kết quả trận đấu