DỊCH VỤ CDN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

  • Tối ưu hóa download
  • Cải thiện hiệu suất cho Website
  • Truyền tải VOD và Live Streaming tốc độ cao
  • Tương thích trên mọi thiết bị

THÔNG TIN DỊCH VỤ

Đa dạng phân tải nội dung: HTTP Download, Live Streaming, VOD Streaming, Web Caching

Đáp ứng trên 1.000.000 người truy cập đồng thời

Bảo mật nội dung, tránh tấn công DDOS

Tương thích trên mọi thiết bị

  • Video Live Streaming
  • VOD
  • Audio Streaming
  • Files sharing
  • Web Caching