DỊCH VỤ

SMS BRANDNAME

Dịch vụ tin nhắn thương hiệu (SMS Brandname) giúp doanh nghiệp triển khai các chiến dịch quảng cáo, chăm sóc khách hàng đến hàng triệu người trong một khoảng thời gian ngắn. Thương hiệu của doanh nghiệp sẽ tiếp cận đến khách hàng một cách nhanh nhất.

THÔNG TIN DỊCH VỤ

Trên 200 khách hàng và đại lý với hơn 3000 Brandname

Gửi đi 15.000.000 – 20.000.000 SMS/ tháng

MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU