Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Dịch vụ cung ứng nhân lực

Dịch vụ cung ứng nhân lực

There are no translations available.

Giúp khách hàng tạo dựng đội ngũ làm việc chuyên nghiệp, có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của doanh nghiệp, mà không phải có chính sách đào tạo và sử dụng nhân viên lâu dài. Dịch vụ “Cho thuê nhân lực” bao gồm:

  • Chăm sóc khách hàng từ xa (Dịch vụ gọi vào, Dịch vụ gọi ra)
  • Nhập liệu
  • Bán hàng qua điện thoại/ Marketing qua điện thoại
  • Hỗ trợ hành chính
  • Nhân sự chuyên trách, như khâu tuyển dụng, trả lương, …
  • Các hoạt động khác không thuộc chức năng chính của doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

You are here: Dịch vụ cung ứng nhân lực